right_partnerek.gif
 
 Bp. XV. kerület Önkormányzata
 
Kereskedelmi és Iparkamara XV. kerületi szervezete

right_partnerek2.gif

 

A CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft-t 1999. júniusában alapította Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete, hogy a jövőben a társaság lássa el a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szerinti piacfenntartói jogosítvány birtokában, az Önkormányzat tulajdonában álló vásárcsarnokok és piacok üzemeltetését:

A társaság által üzemeltetett vásárcsarnokok és piacok:

Újpalotai Vásárcsarnok és Piac

1152 Budapest, Nyírpalota út 52.

Wesselényi utcai Vásárcsarnok és Piac

1154 Budapest, Wesselényi u. 1-3.

Telefon: 06-(1)-307-62-37

Kolozsvár utcai Piac

1155 Budapest, Kolozsvár utca 48-50.

Társaságunk főtevékenysége ennek megfelelően a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása; valamint az ingatlankezelés és az építményüzemeltetés. Az Önkormányzat piacok fejlesztésére vonatkozó stratégiai döntései és koncepciója nyomán pedig, a társaságnak mind hangsúlyosabb feladata az épületépítési projektek szervezése is.

A több évtizedes múltra visszatekintő, hagyományos élelmiszer piacok és a vásárcsarnokok fenntartása a kerületi Önkormányzat egyik önként vállalt feladata, ami a Társaság alapítása előtt intézményi rendszerben valósult meg.

A piacüzemeltetés feladatának „kihelyezése" az önállóan gazdálkodó gazdasági társasághoz deregulációt is jelentett egyúttal, amely 2006. évben teljesedett ki, elsősorban az azóta már hatályon kívül helyezett helyi rendelet - az Önkormányzat által fenntartott piacokról és vásárcsarnokokról szóló 38/2006. (XII.21.) ök. r. -kihirdetésével.

A tulajdonos Önkormányzat által végrehajtott reformok célja legfőbbképpen gazdálkodás hatékonyságának és transzparenciájának, a piacüzemeltetés valódi önállóságának, s ezzel a változó, mind szigorúbb gazdasági környezet kihívásaihoz való rugalmas alkalmazkodás -végső soron a versenyképesség - feltételeinek a megteremtése volt, továbbá a gyorsabb, ügyfélbarát ügyintézés elősegítése...

A társaság a saját nevében és kockázatára szerződik a piaci helyhasználókkal, és saját bevételeiből fedezi a működési költségeit, továbbá fejlesztési forrást halmoz fel, és a piacok működési feltételeinek javítására irányuló projekteket bonyolít le.

Az alapítás óta eltelt években a társaság költségvetési céltámogatást - a Képviselő-testület eseti döntései alapján - kizárólag jelentősebb fejlesztések, beruházások finanszírozáshoz kapott. A társaság éves eredményét a tulajdonos Önkormányzat következetesen a piacok fejlesztésére rendeli fordítani...

A hagyományos élelmiszerpiacokat elmúlt 15 év változásai, fejlődési tendenciáióriási kihívások elé állították: radikálisan átalakult a kereskedelem struktúrája és nem csak a konkurencia erősödött - leginkább a multinacionális kereskedelmi vállalkozások betelepülésével - , de teljesen átalakultak a fogyasztói szokások is.

Maradt persze így is mozgástér a megújulásra. Például azon vásárlói igények kielégítésére való specializálódás, amire a „fejlődés" fősodor vonalában működő üzletláncok és hipermarketek nem képesek. A biztonságos és jó minőségű élelmiszerek, vagy a hagyományos hazai ízek iránti feléledő igény ilyen lehet. Sokan részesítik előnyben a termelői árut az import és a tömegtermékekkel szemben. Nem maradhatnak ki viszont, az itt működő kisvállalkozások az árversenyből sem (ahol a nagyokkal közel sem azonosak a versenyfeltételek) és bővíteni kell a választékot is, hiszen manapság a vásárlók már hozzá szoktak, hogy mindent egy helyen megvásárolhatnak....

A társaság három igen eltérő adottságú piacot üzemeltet. Ezek közül a kisebbik, Kolozsvár utcai piac valóban elöregedett, és korszerűtlennek tekinthető. A lépéstartást és a versenyképességet, a helyi adottságokhoz és igényekhez igazodó fejlesztési stratégia megvalósítása szolgálhatja leghatékonyabban. A piacok „jövőképe", perspektívája szempontjából az üzemeltetett piacok műszaki állapota meghatározó jelentőséggel bír. Sajnos, a fenntartó a 1960-as 70-es években létesített piacok és vásárcsarnokok fejlesztésére/felújítására, - azok létesítését követőhárom-négy évtizedben - nem fordított jelentősebb forrásokat. Így ennek teljes terhe az elmúlt néhány évet illette, és az elkövetkezőkre nehezedik. Ebben az összefüggésben a forráshiány tekinthető központi problematikának, amire a „jövőképnek" megoldástkell kínálnia.

Beruházások; fejlesztések, távlati tervek...

Lépésrőllépésre lehet haladni. Újpalotán például:

-2004-ben (a 2003-évi sajnálatos tűzesetet követően) az Önkormányzat támogatásával újjáépítésre került az újpalotai vásárcsarnok teljes elektromos elosztó hálózata;

-2005-ban pedig az előírásoknak megfelelő új burkolatot kapott a vásárcsarnok padozata

-2006-ban több, a piac korszerű HACCP kompatibilis üzemeltetéséhez szükséges új funkcionális egység /pl. takarítógép ésvegyszer raktár; személyzeti öltöző; rekeszmosók; új irattár stb./ került kialakításra. Megújult a régi felülvilágító (szelőztető) rendszer is. A közbiztonság javítása érdekében pedig, elkezdődött egy korszerű térfigyelő rendszer kialakítása. Új termelői asztalok és árusítóegységek kerültek beállításra. Ezek az újdonságok a vásárlók számára talán kevésbé látványosak, de a piac működési feltételein, a munka és higiéniás feltételeken nagyon sokat javítottak.

- 2009-ben teljeskörűen megújult a Wesselényi utcai vásárcsarnok és piac, amely megőrizte a MÁV-telep házaival harmonizáló építészeti arculatát az átépítést követően is. 

- 2014-ben megvalósult az "Újpalotai Piac és környéke rekonstrukciója projekt" I. üteme, melynek keretében a szomszédos Kontyfa utca 2-8. lakóházig terjedően megújult a vásárcsarnok északi oldalán található szabadpiaci terület, ahol 48 darab árusítóasztal elhelyezésére alkalmas, fedett, új termelői piac és 18 darab egyenként 11 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség épült. A megújult terület kíválóan alkalmas kultúrális szabadtéri rendezvények és kiáálítások és szakvásárok rendezésére is.

- Örömteli hír, hogy a tulajdonos önkormányzat döntése értelmében hamarosan elindulhat az Újpalotai Piac rekonstrukciójának II. üteme is, melynek keretben a vásárcsarnok nyugati oldalán, a Kontyfa utcai oldalon a piac gazdasági területe újulhat meg.

Biztató,hogy az elmúlt évek tapasztalatai szerint, mind több vállalkozás, kereskedő is mobilizálja az eszközeit, fejleszti, szépíti az üzletét, bővíti a kínálatot. Felismerik, hogy manapság innovatívabbnak kell lenni a vásárlók bizalmának, érdeklődésének és - nem utolsó sorban - a forintszavazatainak a megtartása érdekében.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a tv. 2. § (2) bekezdése alapján együttesen cégjegyzésre jogosult munkavállalók, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai:

Együttes cégjegyzésre jogosult:

Szakály Kis Csilla - főkönyvelő

Padutsch László - műszaki vezető

azzal, hogy az egyik aláíró minden esetben a főkönyvelő

Vezető:

dr. Szaniszló Attila ügyvezető igazgató

Vezető javadalmazása:

személyi alapbér: 440.000. Ft
éves prémium: (az éves alapbér 100 %-a)
felmondás: az MT általános szabályai szerint
végkielégítés:

  • a kinevezés lejártakor: 6 havi átlagkereset
  • a kinevezés lejárta előtt: 12 havi
jogviszony: 2014.07.01.- 2019.06.30.
egyéb juttatás:
a. cafetéria,
b. mobil telefonhasználat 15.000 Ft/hó
c. éves bérlet

Vezető:

Szakály Kis Csilla főkönyvelő

személyi alapbér: 425.000. Ft
éves prémium: (az éves alapbér 40 %-a)
végkielégítés, felmondási idő tartama: az MT általános szabályai szerin

 

Padutsch László  műszaki vezető

személyi alapbér: 335.000. Ft
éves prémium: (az éves alapbér 40 %-a)
végkielégítés: az MT általános szabályai szerin

 

 

Felügyelőbizottság elnöke

Grada Hatem Ádám

Felügyelőbizottság elnökének javadalmazása

Havi tiszteletdíja:

115.000 Ft/hó
egyéb járandóság: nincs
jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás: nincs

Felügyelőbizottsági tagok

Mikó Károly Krisztián, Felügyelőbizottság tagja

90.000 Ft/hó
egyéb járandóság: nincs
jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás: nincs

Kurucz Pál László, Felügyelőbizottság tagja

90.000 Ft/hó
egyéb járandóság: nincs
jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás: nincs